TIL LEJE= LOKALER OG OPBEVARINGS PLADS jelsskovgaard.dk
jelsskovgaard.dk Jels Skovvej 13 6630 Rødding
opbevaring mindst 500 kr. pr mdn.

Lokaler og plads for opbevaring. Priser fra 500 til 5000 pr. måned

330 m2

330 m2 isoleret

ca. 300 m2 1000 kr. pr mdn.

ca. 300 m2 1000 kr. pr mdn.

n.

                          nok@bbsyd.dk

              

            Stuehuset bebos af ejerne familien Kristensen. 
            Driftsbygninger er hovedsagelig udlejet.
            Jordtilliggende 84 ha er bortforpagtet 

            LAGERPLADS UDLEJES 
                fra 5 til 20 kr.+moms pr. m2.pr.måned.
               
Fra 20m2 til 500m2


    

i